Ajankohtaista

 
30.5.2018
Innox Oy ja Heeros Oyj yhteistyöhön - Laskutukseen lisää automaatiota

Heeros Oyj ja Innox Oy ovat käynnistäneet yhteistyön palvelemaan tilitoimistoja. Molemmilla ohjelmistoilla on vahva jalansija kotimaan tilitoimistoissa ja ratkaisuiden ominaisuudet täydentävät hyvin toisiaan, Heeroksen tarjotessa tilitoimistoille talous- ja palkkahallinnon työkalut ja Innoxin tarjotessa toiminnanohjauksen. Yhteistyön myötä ohjelmistot ovat integroitu toisiinsa niin, että muun muassa laskutusaineisto siirtyy suoraan Innoxista Heerokseen. Integraatio pohjautuu Heeroksen Connecta-alustaan. Yhteistyösopimus sisältää myös yhteisiä myynti- ja markkinointitoimenpiteitä.

"Uskon että yhteistyö hyödyttää meidän molempien asiakkaita ja parantaa ohjelmistojen kilpailukykyä. Olemme nähneet jo jonkin aikaa, että tilitoimistojen asiakaskunnassa on tarve tehokkaalle asiakashallinnalle ja toiminnanohjaukselle. Olen iloinen, että pystymme jatkossa tarjoamaan toiminnot yhteistyökumppanin avulla.", toteaa Heeroksen toimitusjohtaja Matti Lattu.

"Integraation ansiosta Innoxia ja Heerosta käyttävien tilitoimistojen laskutus nopeutuu ja helpottuu entisestäänkin. Uudet Heeros/Innox tilitoimistot puolestaan saavat kattavan ohjelmistokokonaisuuden ohessa laskutusjärjestelmän, joka mullistaa heidän laskutuksensa tarkkuudella, helppoudella ja nopeudella. Lisäksi tilitoimistot saavat erittäin tarkkaa reaaliaikaista tietoa asiakaskannattavuudesta ja organisaation tehokkuudesta", kertoo Innox Oy:n toimitusjohtaja Arto Kosonen.

Heeroksen ja Innoxin yhteinen asiakas Raision Tilitoimisto on toiminut yhteistyön pilottiasiakkaana. Ensimmäisessä vaiheessa integraatio otettiin käyttöön Raision Tilitoimiston tytäryhtiössä TiliVallussa. Laskutusaineiston siirto tuotantoon onnistui moitteetta. "Halusimme aluksi varmistaa, että kaikki aineisto varmasti siirtyy, myös kustannuspaikkatieto. Siirrot toimivat kuitenkin täysin luotettavasti ja kuukausilaskutuksessa ajansäästö on merkittävä. Siirrymme jatkossa koko yritysryhmän osalta Innoxin ja Heeroksen tuotteisiin", kiittää sähköisestä taloushallinnosta vastaava Orvokki Ketonen Raision tilitoimistosta.

Katso tiedotteen kevennetty versio: Rajapinta Heerokseen sarjis!

 

Innox sarjis9.11.2017
Ensimmäiset Innox-sarjakuvat on julkaistu

Julkistimme markkinointimme tueksi ja asiakkaidemme iloksi ensimmäiset sarjakuvat, joissa seikkailevat Innox-tyyliin nimetyt pöllömme Koodix, Kipix, Pomox, Tilix ja Titax. Sarjakuvia tulee lisää talven kuluessa.

Sarjakuvat on kuvittanut Innox-pöllöt suunnitellut Petteri Mattila Taidepalvelu Dipinto Oy:stä.

Katso ensimmäinen Innox-sarjakuva.

 

Tilintarkastaja6.9.2017
Tilintarkastajien kesäpäivät Kuopiossa

Olimme mukana Suomen Tilintarkastajien kesäpäivillä Kuopiossa 31.8. - 1.9.2017, jossa esittelimme Innox Toiminnanohjauksen tilintarkastajille suunniteltuja ominaisuuksia.

Arvoimme osastollamme käyneiden kesken Delicard-lahjakortin, jonka voitti Pirkko Jokinen, Datacleric Oy, Helsinki. Onnea Pirkolle!

 

12.6.2017
Taloushallintoliiton kesäpäivät Tampereella

Olimme mukana Taloushallintoliiton kesäpäivillä 6. - 7.6.2017, jossa esittelimme tilitoimistoille ja tilintarkastajille kehitettyä Innox Toiminnanohjausjärjestelmää. Kiitoksia kaikille osastollamme käyneille!

Osastollamme käyneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin Delicard Unlimited lahjakortti, jonka voitti Mari Kurula Ikaalisten Tili ja Kiinteistö Oy:stä. Onnea Marille!

 

Saman varjon alla24.5.2017
Innox Toiminnanohjaus tilintarkastajille

Innox Toiminnanohjauksesta on julkaistu tilintarkastusyhteisöille versio, joka toimii omana ohjelmana tai haluttaessa yhdessä tilitoimistoversion kanssa.

Innox Toiminnanohjausta käyttävällä yrityksellä voi olla useita kirjanpito-, palkanlaskenta- ja tilintarkastustoimistoja samassa ympäristössä. Asiakkaat, asiakastehtävät ja laskutus pysyvät toisistaan erillään, jolloin tilitoimiston väellä ja tilintarkastajilla on molemmilla käytettävissään omat toimialakohtaiset toiminnot. Haluttaessa asiakas voidaan jakaa useamman toimiston asiakkaaksi, jolloin kirjanpito ja palkanlaskenta voivat olla eri toimistoissa.

 

24.5.2017
Tehtävähallinta TITO on nyt Innox Toiminnanohjaus

Tehtävähallinta TITO suunniteltiin tunti- ja tehtäväkirjauksiin, sekä toistuvien tehtävien hallintaan. Heti julkaisun jälkeen aloimme saamaan kehitystoiveita useista tilitoimistoista, jotta myös muut tilitoimistojen toimintaan liittyvät asiat saadaan paremmin hallittua ja varmistettua.

Asiakkuuksien hallinta, monitoimisto-ominaisuus, rajapinnat eri laskutusohjelmiin, ennakkomaksujen hallinta, raporttien kehittäminen, ASI Työajanseuranta, tehtävä- ja lomakalenteri, tiimit ja tiimitehtävät, asiakas- ja henkilöstötiedottaminen, sekä paljon muita ominaisuuksia on lisätty tilitoimistojen toiveiden mukaisesti täydentämään tehtävienhallintaa. Näin kokonaisuudeksi on muodostunut Innox Toiminnanohjaus.

"Tuntikirjaukset ja niistä kertyvät laskutustiedot on vain pieni osa kokonaisuutta." on monesti tilitoimistojen vetäjien suusta kuultu lausahdus. "Asiakkuuksien hallinta on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää kun peruskirjanpito ja palkanlaskenta automatisoituvat, jolloin tilitoimistojen on kyettävä kehittämään, tarjoamaan ja hallitsemaan uusia, asiakaskohtaisesti räätälöityjä taloushallinto- ja toimistopalveluita." on toinen yhtä usein kuultu lausahdus.

Innox Toiminnanohjaus on kokonaisuus, jossa on huomioitu erittäin laajasti tilitoimistojen ja tilintarkastajien erityistarpeet toiminnan kehittämiselle.

 

Markkinointipollot

15.5.2017
Innox-pöllöt ovat laskeutuneet!

Taidepalvelu Dipinto Oy:n Petteri Mattila suunnitteli Innox-pöllöt elävöittämään koulutus- ja markkinointiaineistoamme.

Innox-pöllöt tulevat esiintymään puhepuolien ja muiden tehosteiden kanssa, jolloin saamme esitettyä hahmojen avulla ohjeita ja ominaisuuksia sarjakuvamaisen selkeästi.

Mainittakoon, että pöllömme ovat kovasti asiakasystävällisiä. 

TAL kesapaivat 201715.4.2017
Taloushallintoliiton kesäpäivät Tampereella

Olemme mukana Taloushallintoliiton kesäpäivillä 6. - 7.6.2017.

Esittelemme Tietotorilla tilitoimistoille ja tilintarkastajille kehitettyä Innox Toiminnanohjausta.

Innox Oy:n ohjelmat on ottanut käyttöön jo yli sata suomalaista yritystä, joista useimmat ovat tilitoimistoja.

Tule tutustumaan. Samalla voit osallistua arvontaan ja voittaa Delicard-lahjakortin.

 

 

Aina ajankohtaista ja tärkeää tietoa:
Katso asiakkaidemme mielipiteet