Back to Top

 

 

 


Innox Toiminnanohjaus ominaisuuksia

Ominaisuuksia asiakkuudet tehtavat

Helppokäyttöisin ja monipuolisin toiminnanohjaus, joka on suunniteltu taloushallintoalan ammattilaisille. Ei pelkkää tunti- ja tehtäväkirjausta, vaan aitoa toiminnaohjausta:

Asiakkuuksien hallinta

 • Asiakkaiden perustiedot ja yhteyshenkilöt
 • Sovitut palvelut
 • Tilinpäätöstiedot
 • Osake- ja osakasluettelot
 • Vakuutukset
 • Palvelu- ja lisenssimaksut
 • Ilmoitusjaksotiedot
 • Tiedostot
 • Muistiinpanot ja laskutusohjeet

Tehtävienhallinta

 • Kerta- ja toistuvat tehtävät
 • Lisätehtävät
 • Tehtävien massaluonti
 • Tehtävien tuuraukset ja siirrot
 • Tehtäväaikojen kellotukset
 • Materiaalien tilanne & saapumiset
 • Tehtävien pikakuittaus
 • Muistiinpanot
 • Tehtävään voi osallistua useita henkilöitäTehtavat pysyvat jarjestyksessa

Tiimit ja tiimitehtävät

 • Automaattisesti muodostuvat yritys- ja toimistotiimit
 • Vapaasti muodostettavat tiimit
 • Tiimin jäset voivat olla eri toimistoista
 • Tehtävien kohdistus tiimeille

Projektit

 • Tehtävien kohdistaminen projekteihin
 • Projektiseuranta; tehty h/€ / suunniteltu
 • Projektikohtainen laskutus

Monitoimisto-ominaisuus

 • Rajoittamaton määrä toimistoja
 • Toimistotyypit ovat tilitoimisto ja tilintarkastus
 • Asiakastiedot, listaukset ym. asiat määräytyvät toimistotyypin mukaan
 • Yrityksellä voi olla käytössään molempia toimistotyyppejä
 • Kirjanpito ja palkanlaskenta saadaan haluttaessa jaettua omiksi toimistoikseen
 • Henkilöille voidaan antaa oikeuksia useisiin toimistoihin
 • Tuurauksia ja tehtäviä voidaan jakaa ja tehdä toimistolta toiselle

Hinnoittelun hallinta

 • Kolme hinnoittelutasoa; yritys, toimisto ja asiakas
 • Hinnat ovat muutettavissa myös tehtäväkohtaisesti
 • Toistuvien palvelumaksujen asiakaskohtainen hinnoittelu
 • Tehtäville ja palvelumaksuille voi määritellä omakustannushinnat

Ominaisuudet laskutusLaskutus

 • Tehtävistä muodostuu laskutustiedot automaattisesti
 • Palvelu- ja lisenssimaksut tulevat automaattisesti laskutukseen
 • Ennakkoasiakkaiden ja -maksujen hallinta
 • Laskuksen asiakaskohtainen hyväksyminen
 • Laskutuksen massaluonti
 • Laskutusrajapinnat taloushallinto-ohjelmiin ovat mm.:
  Fivaldi, Heeros Venda, Tikon, ProCountor, Econet, Maestro, NetBaron, Netvisor, Nova, DL Software, Sonet, Laskumaatti sekä Finvoice, joka toimii rajapintana useisiin taloushallinnon ohjelmiin. Lisäksi valittavissa on Heeros Connecta, jolla laskut saadaan siirrettyä automaattisesti Heerokseen.

Raportit ja kannattavuusseuranta

 • Tehtävät tänään raportti
 • Tehtävaikojen vertailu laskutustietoihin
 • Asiakaskannattavuusraportit
 • Tuottavuusraportti
 • Tehoraportit
 • Tunti- ja laskutusraportti
 • Tehtävien laskutus ja palkkakulut jakautuvat kellotusten mukaan eri henkilöille
 • Tilanne nyt -raportti: Kuka tekee mitä ja kenelle, edelliset tehtävät, kirjautumisajat
 • Työntekijöiden palkkakustannukset kannattavuusseurantaa varten

Ominaisuudet ASITiedottaminen

 • Asiakastiedotteet
 • Vakuutusten, yhtiömuotojen ym. tietojen hyödyntäminen lähetysvalinnoissa
 • Henkilöstötiedotteet
 • Osoitetarrojen pikatulostus

ASI Työajanseuranta

 • Henkilöhtaiset seurantalistat
 • Automaattiset työaikatiedot ohjelmaan kirjautumisista
 • Automaattinen liukuma- ja ylityöseuranta
 • Lomailmoitukset ja hyväksymiset
 • Lomien ja vapaiden hallinta
 • Koulutusajat

ASI Työajanseuranta on toiminnanohjauksen valinnainen osa, jolla henkilöstön työaikoihin liittyvät tiedot saadaan pidettyä hallinnassa.

Muita ominaisuuksia

 • Koulutusrekisteri
 • Tehtävä- ja lomakalenterit (käyttäjä- ja toimistokohtaiset)
 • Etusivun tietolaatikot (laskutusaste, keskituntihinta, kirjautumiset jne.)
 • Työnsuunnittelu; tulevien tehtävien arvioitu määrä henkilöittäin
 • Ohjelma on avattavissa asiakkaille
 • Ohjelma mukauttuu yrityksen toimintatapoihin (yrityskohtaiset valinnat)


Ei pelkkää tunti- ja tehtäväkirjausta, vaan oikeaa toiminnanohjausta

Innox Toiminnanohjaus on paljon enemmän kuin tunti- ja tehtäväkirjauksiin perustuvat ohjelmat, sillä se on kehitetty tilitoimistojen ja tilintarkastajien toiminnan kattavaksi kokonaisuudeksi.

Katso Innox Toiminnanohjauksen tuomat edut