Back to Top

 

 

 


Innox Toiminnanohjaus ominaisuuksia

Ominaisuuksia asiakkuudet tehtavat

Helppokäyttöisin ja monipuolisin toiminnanohjaus, joka on suunniteltu taloushallintoalan ammattilaisille. Ei pelkkää tunti- ja tehtäväkirjausta, vaan oikeaa toiminnanohjausta:

Asiakkuuksien hallinta

 • Asiakkaiden perustiedot ja yhteyshenkilöt
 • Sovitut palvelut ja käytettävät ohjelmat
 • Tilinpäätöstiedot
 • Osake- ja osakasluettelot
 • Vakuutukset
 • Palvelu- ja lisenssimaksut
 • Ilmoitusjaksotiedot
 • Tiedostot
 • Muistiinpanot ja laskutusohjeet
 • Asiakkaiden tunnistamisen dokumentointi
 • Tosiasialliset edunsaajat
 • Riskiarviot
 • Riskiarvioraportti (tilanne asiakkaittain)

TTehtavat pysyvat jarjestyksessaehtävien hallinta

 • Kerta- ja toistuvat tehtävät
 • Lisätehtävät
 • Tehtävien massaluonti
 • Tehtävien tuuraukset ja siirrot
 • Tehtäväaikojen kellotukset
 • Materiaalien tilanne & saapumiset
 • Tehtävien pikakuittaus
 • Muistiinpanot
 • Tehtävään voi osallistua useita henkilöitä
 • Tehtäväkohtaiset ohjeet suorittajille

Tiimit ja tiimitehtävät

 • Automaattisesti muodostuvat yritys- ja toimistotiimit
 • Vapaasti muodostettavat tiimit
 • Tiimin jäset voivat olla eri toimistoista
 • Tehtävien kohdistus tiimeille

Opex palvelumaksujen hallinta

Palvelupaketit

 • Kiinteiden kuukausimaksujen hallintaan
 • Palvelupaketteihin lisätään toistuvat tehtävät
 • Tehtävät voi jakaa usealle tekijälle
 • Palvelupaketit saa räätälöityä asiakaskohtaisesti
 • Tehtävät saa kohdistettua kuukausittain (paketteihin)
 • Palvelupaketit nousevat laskutukseen automaattisesti
 • Palvelupakeista saadaan tarkkaa kannattavuustietoa

Projektit

 • Tehtävien kohdistaminen projekteihin
 • Projektiseuranta; tehty h/€ / suunniteltu
 • Projektikohtainen laskutus

Monitoimisto-ominaisuus

 • Rajoittamaton määrä toimistoja
 • Toimistotyypit ovat tilitoimisto ja tilintarkastus
 • Yrityksellä voi olla käytössään molempia toimistotyyppejä
 • Kirjanpito ja palkanlaskenta saadaan haluttaessa jaettua omiksi toimistoikseen
 • Henkilöille voidaan antaa oikeuksia useisiin toimistoihin
 • Tuurauksia ja tehtäviä voidaan jakaa ja tehdä toimistolta toiselle

Hinnoittelun hallinta

 • Kolme hinnoittelutasoa; yritys, toimisto ja asiakas
 • Hinnat ovat muutettavissa myös tehtäväkohtaisesti
 • Toistuvien palvelumaksujen asiakaskohtainen hinnoittelu
 • Tehtäville ja palvelumaksuille voi määritellä omakustannushinnat

Laskutus

 • Ominaisuudet laskutusTehtävistä muodostuu laskutustiedot automaattisesti
 • Palvelu- ja lisenssimaksut tulevat automaattisesti laskutukseen
 • Ennakkoasiakkaiden ja -maksujen hallinta
 • Laskuksen asiakaskohtainen hyväksyminen
 • Laskutuksen massaluonti
 • Laskutusrajapinnat taloushallinto-ohjelmiin ovat mm.:
  Fivaldi, Heeros Venda, Fennoa, Tikon, ProCountor, Maestro, NetBaron, Netvisor, Nova, DL Software, Sonet, Laskumaatti, Asteri sekä Finvoice, joka toimii rajapintana useisiin taloushallinnon ohjelmiin.
 • Heeros Connecta, Netvisor ja Fennoa ovat nk. automaattisia rajapintoja, joilla laskutusaineisto siirtyy automaattisesti laskutusohjelmaan.

Raportit ja kannattavuusseuranta

 • Tehtävät tänään -raportti
 • Tehtävaikojen vertailu laskutustietoihin
 • Asiakaskannattavuusraportit
 • Tuottavuusraportti
 • Tehoraportit
 • Tunti- ja laskutusraportti
 • Tehtävien laskutus ja palkkakulut jakautuvat kellotusten mukaan eri henkilöille
 • Tilanne nyt -raportti: Kuka tekee mitä ja kenelle, edelliset tehtävät, kirjautumisajat
 • Työntekijöiden palkkakustannukset kannattavuusseurantaa varten

Ominaisuudet ASITiedottaminen

 • Asiakastiedotteet
 • Vakuutusten, yhtiömuotojen ym. tietojen hyödyntäminen lähetysvalinnoissa
 • Henkilöstötiedotteet
 • Osoitetarrojen pikatulostus

ASI Työajanseuranta

 • Henkilöhtaiset seurantalistat
 • Automaattiset työaikatiedot ohjelmaan kirjautumisista
 • Automaattinen liukuma- ja ylityöseuranta
 • Lomailmoitukset ja hyväksymiset
 • Lomien ja vapaiden hallinta
 • Koulutusajat

ASI Työajanseuranta on toiminnanohjauksen valinnainen osa, jolla henkilöstön työaikoihin liittyvät tiedot saadaan pidettyä hallinnassa.

Muita ominaisuuksia

 • Koulutusrekisteri
 • Tehtävä- ja lomakalenterit (käyttäjä- ja toimistokohtaiset)
 • Etusivun tietolaatikot (laskutusaste, keskituntihinta, kirjautumiset jne.)
 • Työnsuunnittelu; tulevien tehtävien arvioitu määrä henkilöittäin
 • Ohjelma on avattavissa asiakkaille
 • Ohjelma mukauttuu yrityksen toimintatapoihin (yrityskohtaiset valinnat)


Ei pelkkää tunti- ja tehtäväkirjausta, vaan oikeaa toiminnanohjausta

Innox Toiminnanohjaus on paljon enemmän kuin tunti- ja tehtäväkirjauksiin perustuvat ohjelmat, sillä se on kehitetty tilitoimistojen ja tilintarkastajien toiminnan kattavaksi kokonaisuudeksi.

Katso Innox Toiminnanohjauksen tuomat edut