Back to Top

 

 

 


Innox Toiminnanohjauksella saavutettavia etuja

Innox Toiminnanohjaus varmistaa toiminnan
Innox Toiminnanohjaus ei ole pelkkä tuntikirjausohjelma tai tehtävien kuittausohjelma, vaan monipuolinen ja tiukasti toimialakohtaisesti speksattu toiminnanohjausjärjestelmä, joka tuo useita etuja.

Asiakkuuksien hallinta helpottuu ja tehostuu

 • Kaikki asiakkaan tiedot ja tiedostot löytyvät yhdestä paikasta
 • Palvelu- ja lisenssimaksujen hallinta ja laskutus helpottuvat
 • Asiakastiedottamiseen saadaan helppoutta ja valintoja
 • Ennakkoasiakkaat ja -maksut pysyvät hallinnassa

Tehtävät saadaan ohjattua ja varmistettua paremmin

 • Tehtävien tuuraukset ja siirrot onnistuvat helposti
 • Tehtäväaikojen kellotukset tuottavat tarkkaa seurantatietoa
 • Tehtävistä muodostuu laskutustiedot automaattisesti
 • Kaikki tehtävät tulevat laskutettua

Kaikki toimipisteet voivat toimia samassa ympäristössä

 • Hinnoittelu saadaan pidettyä eri paikkakuntien / toimistojen mukaisina
 • Tehtäviä ja tuurauksia voidaan tehdä toimistojen kesken helposti
 • Laskutus ja seuranta saadaan toimipiste- ja osastokohtaisesti

Hinnoittelua on helppo mukauttaa kilpailutilanteeseen

 • Hinnoittelu on helppo pitää kilpailijoista poikkeavana
 • Asiakaskohtaiset hinnat pysyvät paremmin hallinnassa
 • Hinnoittelun avulla saa toimintaa kehitettyä kannattavammaksi

Idea kehittaminenLaskutus tarkentuu, nopeutuu ja helpottuu

 • Tehtävien laskutus tarkentuu
 • Kaikki tehtävät tulevat laskutettua
 • Laskutus vie vähemmän työaikaa
 • Laskutusta voi tehdä useampi henkilö samanaikaisesti

Raportit tuottavat tarkkaa ohjaustietoa

 • Asiakaskannattavuudesta saadaan tarkempaa tietoa
 • Kannattavuusseuranta monipuolistuu
 • Tehoraporteista saa tarkan suoritusaikojen vertailun laskutukseen
 • Henkilöstön tuottavuutta saadaan seurattua helposti
 • Tilanne nyt -raportti pitää esimiehet tilanteen tasalla

ASI Työajanseuranta tekee seurannasta vaivatonta

 • Lakisääteiset työaikaseurannan vaatimukset täyttyvät helposti
 • Työaikatiedot ovat helposti saatavilla ja aina ajan tasalla
 • Liukumatilannetta voi seurata reaaliaikaisesti
 • Lomien ja vapaiden hallinta helpottuvat
 • Tehtäväaikoja voidaan vertailla työaikaan

Muita saavutettavia etuja

 • Henkilöstötiedotteet pysyvät tallessa ja helposti löydettävissä
 • Työhön perehdyttäminen helpottuu
 • Koulutusrekisteristä saadaan vuosittaiset koulutusajat helposti
 • Yrityksen toiminta on paremmin ohjattavissa
 • Yrityksen operatiivinen toiminta tulee varmistettua

 

Kiinnostaako?
Katso kuinka Innox-startti toimii