Back to Top

 

 

 


Innox Toiminnanohjauksella saavutettavia etuja


Innox Toiminnanohjaus varmistaa toiminnanInnox Toiminnanohjaus on monipuolinen ja tiukasti toimialakohtaisesti speksattu toiminnanohjausjärjestelmä, joka tuo useita etuja.

Asiakkuuksien hallinta helpottuu ja tehostuu

 • Kaikki asiakkaan tiedot ja tiedostot löytyvät yhdestä paikasta
 • Myös tilinpäätöstiedot, osakkeet ja osakkaat ym. tiedot
 • Palvelu- ja lisenssimaksujen hallinta ja laskutus helpottuvat
 • Asiakastiedottamiseen saadaan helppoutta ja valintoja
 • Ennakkoasiakkaat ja -maksut pysyvät hallinnassa
 • Asiakkaiden tunnistamiset on helppo dokumentoida
 • Riskiarviot on helppo tehdä ja päivittää
 • Yritysjohto saa raportin, josta nähdään riskiarviotilanne asikkaittain

Tehtävät saadaan ohjattua ja varmistettua paremmin

 • Tehtävien tuuraukset ja siirrot onnistuvat helposti
 • Tehtäväaikojen kellotukset tuottavat tarkkaa seurantatietoa
 • Tehtävistä muodostuu laskutustiedot automaattisesti
 • Kaikki tehtävät tulevat laskutettua
 • Myös kiinteähintaisten pakettien tehtävät pysyvät hallinnassa

Opex palvelumaksujen hallintaKaikki toimipisteet voivat toimia samassa ympäristössä

 • Hinnoittelu saadaan pidettyä eri paikkakuntien / toimistojen mukaisina
 • Tehtäviä ja tuurauksia voidaan tehdä toimistojen kesken helposti
 • Laskutus ja seuranta saadaan toimipiste- ja osastokohtaisesti

Hinnoittelua on helppo mukauttaa kilpailutilanteeseen

 • Hinnoittelu on helppo pitää kilpailijoista poikkeavana
 • Kiinteähintaiset paketit, niiden lisälaskutus, tunnit ja viennit, miten vain...
 • Asiakaskohtaiset hinnat pysyvät paremmin hallinnassa
 • Hinnoittelun avulla saa toimintaa kehitettyä kannattavammaksi

Laskutus tarkentuu, nopeutuu ja helpottuu

 • Tehtävien laskutus tarkentuu
 • Kaikki tehtävät tulevat laskutettua
 • Laskutus vie vähemmän työaikaa
 • Laskutusta voi tehdä useampi henkilö samanaikaisesti

Raportit tuottavat tarkkaa ohjaustietoa

 • Asiakaskannattavuudesta saadaan tarkempaa tietoa
 • Kannattavuusseuranta monipuolistuu
 • Tehoraporteista saa tarkan suoritusaikojen vertailun laskutukseen
 • Henkilöstön tuottavuutta saadaan seurattua helposti
 • Tilanne nyt -raportti pitää esimiehet tilanteen tasalla

Idea kehittaminenASI Työajanseuranta tekee seurannasta vaivatonta

 • Lakisääteiset työaikaseurannan vaatimukset täyttyvät helposti
 • Työaikatiedot ovat helposti saatavilla ja aina ajan tasalla
 • Liukumatilannetta voi seurata reaaliaikaisesti
 • Lomien ja vapaiden hallinta helpottuvat
 • Tehtäväaikoja voidaan vertailla työaikaan

Muita saavutettavia etuja

 • Henkilöstötiedotteet pysyvät tallessa ja helposti löydettävissä
 • Työhön perehdyttäminen helpottuu
 • Koulutusrekisteristä saadaan vuosittaiset koulutusajat helposti
 • Yrityksen toiminta on paremmin ohjattavissa
 • Yrityksen operatiivinen toiminta tulee varmistettua

 

Kiinnostaako?
Katso kuinka Innox-startti toimii