Skip to content

MONIPUOLISET OMINAISUUDET
TILITOIMISTOILLE JA TILINTARKASTAJILLE

Innox Toiminnanohjaus ominaisuuksia

Helppokäyttöisin ja monipuolisin toiminnanohjaus taloushallintoalan ammattilaisille.

Ei pelkkää tunti- ja tehtäväkirjausta, vaan oikeaa toiminnanohjausta:

 • Asiakkaiden perustiedot ja yhteyshenkilöt
 • Asiakkaan osoitetietojen nouto YTJ:stä
 • Valtuutukset ja niiden voimassaolot
 • Sovitut palvelut ja käytettävät ohjelmat
 • Vastuuhenkilöt (mm. kirjanpitäjä, palkanlaskija, reskontra)
 • Tilintarkastajat
 • Lisenssi- ja palvelumaksujen hallinta
 • Ilmoitusjaksot
 • TES-hallinta
 • Muistiinpanot
 • Laskutusohjeet
 • Vakuutukset
 • Tiedostot
 • Tilinpäätöstiedot
 • Osake- ja osakasluettelot
 • Hallituksen jäsenten tiedot
 • Omat asiakkaat -listaus kirjanpitäjille ja palkanlaskijoille
 • Monipuoliset asiakaslistaukset
 • Asiakkaiden lähettämät tiedostot
 • Asiakkaiden sähköiset tunnistamiset
  • Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
  • Tilanneraportti
  • Massamuistutukset
  • Tunnistautumisasiakirja (PDF) siirtyy automaattisesti ohjelmaan
 • Manuaaliset asiakkaiden tunnistamiset
 • Tunnistamistietojen kopiointi
  • Kun henkilö toimii useissa yrityksissä
  • Myös sähköiset tunnistamistiedot kopioituvat
 • EU:n pakotelistalta ja KRP:n jäädytyslistalta tarkistaminen
  • Henkilöt ja yritykset
  • Kaikki henkilöt ja yritykset saadaan tarkistettua yhdellä klikkauksella
 • Sähköiset riskiarviokyselyt
  • Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
  • Tilanneraportti
  • Massamuistutukset
  • Allekirjoitettu riskiarviolomake siirtyy automaattisesti ohjelmaan
 • Manuaaliset riskiarviokyselyt
 • Kirjanpitäjän arviointilomake (asiakkaan riskiarviointi)
 • Tilitoimiston riskiarvioraportti
  • Asiakkaat toimistoittain / koko yritys
  • Tilanne vastuuhenkilöittäin
  • Automaattinen riskipisteytys
  • Asiakaskohtainen riskitilanne
  • Tunnistamistiedot
  • Henkilöiden ja yritysten tarkistustilanne
   (EU:n pakotelista ja KRP:n jäädytyslista)
 • Ohjelmaan saa siirrettyä sähköpostit ja niiden liitteet
 • Viestit liitteineen tallennetaan asiakastietoihin
 • Toimii Microsoft, Google ym. sähköpostipalveluiden kanssa
 • Lähettävät osoitteet ovat rajattavissa
 • Kerta- ja toistuvat tehtävät
 • Seuraavaksi tehtävät -lista (Käyttäjien oma tehtäväsuunnittelu)
 • Lisätehtävät, jotka haluttaessa toistuvat päätehtävien kanssa
 • Tehtävien massaluonti
 • Uuden tehtävän luonti useammalle/kaikille asiakkaille
 • Tehtäväaikojen kellotukset (käytetty aika)
 • Tarkistuslista (työvaiheet ja niiden kuittaus)
 • Materiaalien tilanne & saapumiset
 • Tehtävien pikakuittaus
 • Tehtävien tuuraukset ja automaattiset palautukset
 • Tehtävien siirtäminen toisille henkilöille
 • Tehtävien poisto asiakkaittain
 • Muistiinpanot
 • Tehtävään voi osallistua useita henkilöitä
 • Tehtäväkohtaiset ohjeet (yritys-, toimisto- ja asiakaskohtaisesti)
 • Tehtävien historiatiedot
 • Veloitusmäärän automatiikka (valinnainen)
  • Tuntiveloitteisten laskutettava määrä
  • Automaattiset pyöristykset
 • Tehtäväkalenteri
 • Monipuoliset tehtävälistat ja -raportit
 •  
 • Toimistossa tehdään toisen toimiston asiakkaiden tehtäviä
  • Tehtävät voidaan perustaa toistuviksi
  • Tehtävät tehdään ja kirjataan normaalisti
  • Tehtävät laskutetaan normaalisti
  • Rajapinta kokoaa alihankintatyöt koontilaskuksi
  • Sisäinen hinnoittelu voidaan tehdä asiakas- ja tehtäväkohtaisesti
 • Ohjelma luo loppuasiakkaille laskurivit automaattisesti
 • Palveluja ostava toimisto laskuttaa asiakkaitaan normaalisti
 • Automaattisesti muodostuvat yritys- ja toimistotiimit
 • Vapaasti muodostettavat tiimit
 • Tiimin jäsenet voivat olla eri toimistoista
 • Tehtävien kohdistus tiimeille
 • Oletus, jossa käyttäjän ja ilman vastuuhenkilöä olevat tehtävät
 • Asiakkaat ja omat tehtävät
 • Omat tehtävät
 • Omat tehtävät materiaalin saapumisjärjestyksessä
 • Seuraavaksi tehtävät -sivu (Käyttäjäkohtaisesti määriteltävissä)
 • Toimiston tehtävät
 • Tehtäväkalenteri
 • Tilanne nyt -näkymä (johdolle)
  • Ohjelmaan kirjautuneet
  • Kirjautumisajat
  • Kuka tekee, mitä tekee ja kenelle?
 • Omat muistilaput
 • Muistilappujen luonti toisille henkilöille
 • Muistilappuja voi luoda massana kaikille toimiston ja/tai yrityksen henkilöille
 • Muistilaput toimivat myös viesteinä, tiedotteina tai ohjeina
 • Muistilapun lisääjän nimi ja lisäysaika jäävät talteen
 • Käytettävissä on useita eri värisiä muistilappuja
 • Kätevä muistilappunäkymä, jonka saa esille kaikkialta
 • Rajoittamaton määrä muistilappuja
 • Tietolaatikot valittavissa näkyville rooleittain ja henkilöittäin
 • Ajankohtainen tiedote
 • Tehtävät tänään (henkilökohtainen)
 • Tehtäväaikojen kellotukset tänään (henkilökohtainen)
 • Henkilön liukumatilanne (henkilökohtainen)
 • Ohjelmaan kirjautuneet henkilöt (johdolle)
 • Tehtäviin kellottavat henkilöt (johdolle)
 • Toimiston liukumatilanne (johdolle)
 • Odottavat lomailmoitukset (johdolle)
 • Laskutettavaa (johdolle)
 • Kuluvan kuukauden laskutus (johdolle)
 • Laskutusaste ja vertailu edelliseen kuukauteen (johdolle)
 • Keskituntihinta ja vertailu edelliseen kuukauteen (johdolle)
 • Tietolaatikoista pääsee asiaan liittyvään raporttiin/toimintoon
 • Kuukausittain/vuosittain veloitettavien kiinteiden maksujen hallintaan
 • Soveltuu hyvin esim. lisenssimaksujen hallintaan ja laskuttamiseen
 • Omakustannushinnat määriteltävissä kannattavuusseurantaa varten
 • Palvelumaksut nousevat automaattisesti laskutukseen
 • Palvelumaksuille tulee automaattinen kuukausitieto (esim. 11/2019)
 • Kiinteähintaisten kuukausimaksujen hallintaan
 • Palvelupaketteihin määritellään toistuvat tehtävät
 • Tehtävät voidaan jakaa usealle tekijälle
 • Palvelupakettien sisällön ja hinnan saa määriteltyä asiakaskohtaisesti
 • Asiakkaalle voi olla useampia palvelupaketteja (kirjanpito, palkanmaksu yms.)
 • Tehtävät kohdistetaan paketteihin kuukausittain (kannattavuusseuranta)
 • Palvelupaketit nousevat laskutukseen automaattisesti
 • Palvelupaketeille tulee automaattinen kuukausitieto (esim. 11/2019)
 • Palvelupaketeista saadaan tarkkaa kannattavuustietoa kuukausitasolla
 • Palvelupakettien laskutus jaetaan niiden tehtäviin osallistuneiden kesken
 • Palvelupaketeille on myös omat kannattavuusraportit
 • Projektien hallinta
 • Tehtävien kohdistaminen projekteihin
 • Projektien kannattavuusseuranta
 • Mahdollisuus projektikohtaiseen laskutukseen
 • Asiakaskohtaiset kausivaihtelut saadaan huomioitua
 • Tehtävien työtilanne (suunniteltu, tehty, tekemättä)
 • Tehtävien historiatiedot (suunniteltu/toteutunut)
 • Ei laskutettavat -työt ovat mukana
 • Raportit saadaan
  • Henkilöittäin
  • Tiimeittäin
  • Asiakkaittain
  • Toimistoittain
  • Koko yrityksestä
 • Resurssitarpeet nähdään vuosi eteenpäin
 • Historiatiedot auttavat pitämään työnsuunnittelun realistisena
 • Kolme hinnoittelutasoa
  • Yrityksen hinnasto (tuoterekisteri)
  • Toimistokohtainen hinnoittelu
  • Asiakaskohtainen hinnoittelu
 • Toistuvien palvelumaksujen asiakaskohtainen hinnoittelu
 • Palvelupakettien asiakaskohtainen hinnoittelu
 • Useita eri tapoja hinnoitella palvelut, mm.
  • Aikaveloitus
  • Aikaveloitus ja viennit
  • Kappaleveloitus
  • Pakettihinnoittelu
 • Veloitustapoja voi olla samanaikaisesti useita käytössä
 • Hinnoittelun kopiointi asiakkaalta toiselle
 • Tehtäväkohtaiset veloitusrajat
  • Ylimenevästä syntyy lisäveloitusrivi automaattisesti
  • Veloitusrajat voi kopioida asiakkaalta toiselle
 • Tiketöinti
 • Tikettitehtävät
 • Tiketöinnin seuranta
 • Tiedostojen vastaanotto asiakkailta
 • Tiedostojen lähettäminen asiakkaille
 • Tehtävistä muodostuu laskutustiedot automaattisesti
 • Palvelupaketit ja lisenssimaksut nousevat automaattisesti laskutukseen
 • Ennakkoasiakkaiden ja -maksujen hallinta
 • Asiakaskohtaiset laskutusohjeet näkyvät laskuttajalle
 • Edellisten laskujen pikakatselu laskuttaessa
 • Laskuttaessa näkyy asiakaskohtaiset tunnusluvut
  • Tehtäville suunniteltu aika
  • Tehtäviin käytetty aika
  • Laskutettavat tunnit
  • Laskutus €/h
  • jne.
 • Laskutuksen asiakaskohtainen hyväksyminen
 • Laskutettavia tietoja on helppo muokata laskuttaessa
 • Laskutuksen massaluonti
 • Toimitusasiakkuudet ja koontilaskutus
  • Esim. taloyhtiöiden laskut isännöintiyritykselle
  • Käytettävän laskutusrajapinnan mukaan
   Toimii mm. seuraavissa: Asteri, Fennoa, Fivaldi, Maestro ja Procountor
 • Laskutus siirretään rajapintojen kautta eri laskutusohjelmiin
 • Tapahtumien sisäänluku eri ohjelmista
 • Tuetut ohjelmat:
  • Fennoa
  • Fivaldi
  • Heeros Venda
 • Tapahtumat yhdistyvät samalle laskulle muiden laskurivien kanssa
 • Tapahtumat kannattavuustietoineen tulevat mukaan raportteihin
 • Asteri
 • Briox (API)
 • DL Software
 • EmCe
 • Fennoa (API)
 • Fivaldi (API ja XML)
 • Heeros Venda (REST API)
 • Lemonsoft
 • Laskumaatti
 • Maestro
 • NetBaron
 • Netvisor (API)
 • ProCountor (API)
 • Ropo (API)
 • Sonet
 • Suonentieto (Balanssi)
 • Western System
 • Finvoice, joka toimii rajapintana useisiin eri taloushallinnon ohjelmiin
 • Vakiomuotoinen tiedostopaketti, jolla tiedot siirretään eri BI-sovelluksiin
 • Asiakas voi valita tiedoista ne, joita haluaa hyödyntää
 • Fuusor
 • API-rajapinta
 • FTP-rajapinta
 • Asiakkattain
 • Henkilöittäin
 • Tuoteryhmittäin
 • Toimialoittain
 • Toimistoittain
 • Koko yritys
 • Raportteja voi muodostaa em. valintoja yhdistelemällä
 • Raporteista näkee myös laskutettuihin tehtäviin käytetyn työajan
 • Yksittäisen tehtävän laskutus jakautuu eri henkilöille tehtäväaikojen mukaisesti
 • Palvelupakettien laskutus jakautuu eri henkilöille tehtäväaikojen mukaisesti
 • Tilanne nyt -raportti
  • Kuka tekee mitä tehtävää ja kenelle
  • Henkilöiden edelliset tehtävät
  • Henkilöt, jotka ovat töissä/poissa
  • Henkilöiden edelliset kirjautumisajat
 • Tehtävät tänään -raportti
 • Tehtävät listaukset
  • Henkilöittäin
  • Asiakkaittain
  • Tehtävittäin
  • Tuoteryhmittäin
 • Tehtävien materiaalitilanne
 • Tehtävien tuuraukset
 • Tehtäväaikojen kellotukset henkilöittäin/asiakkattain
 • Omat kellotukset (käyttäjäkohtainen)
 • Omat tehtävät (käyttäjäkohtainen)
 • Asiakaskannattavuusraportit (eri näkökulmia)
 • Palvelupakettien kannattavuus
 • Kannattavuus tuoteryhmittäin
 • Kannattavuus henkilöittäin
 • Tehoraportit
  • Työajan jakautuminen ja tehtäviin käytetty aika
  • Tauot, sisäiset tehtävät, koulutukset ym. huomioidaan pois tehotunneista
  • Työajan tehokkuus ja kannattavuus
  • Käytettävissä olevat tehokkaat työtunnit
  • Laskutus € / käytettävissä oleva teho- eli työtunti
 • Tuottavuusraportti henkilöittäin
 • Henkilökohtainen tuottavuusraportti kirjanpitäjille (vain omat tiedot)
 • Laskutus jaetaan sen mukaan, miten henkilöt ovat osallistuneet
  • Palvelupakettien tehtävistä kertyvä laskutus
  • Erillisveloitettavista tehtävistä kertyvä laskutus
 • Sähköiset asiakastiedotteet
  • Toimistokohtaiset lähetysasetukset (kun useampi toimisto)
  • Runsaasti lähetysvalintoja, mm.
   • halutun kirjanpitäjän tai palkanlaskijan asiakkaat
   • yhtiömuoto, toimiala ja tiedotekieli
   • palvelu tai käytettävä ohjelma
   • käytettävä TES
   • halutun asiakasyrityksen osakkaat
   • kopio omalle henkilöstölle
   • jne.
  • Liitetiedostot
  • Myös HTML-viestit
 • Henkilöstötiedotteet
  • Uudet tiedotteet tulevat esille ohjelman etusivulle
  • Tiedotteet jäävät haluttaessa talteen (ohjeiksi ja perehdyttämiseen)
 • Osoitetarrojen pikatulostus (valmis 3×8 tarra-asettelu)
 • Vapaasti määriteltävät valtuutukset (Suomi.fi, Kela, jne.)
 • Haku- ja voimassaolopäivät
 • Tilanneraportti
  • Status (haettu, voimassa, päättynyt)
  • Voimassaoloaika
 • Henkilökohtaiset kuukausittaiset seurantalistat
 • Automaattiset työaikatiedot ohjelmaan kirjautumisista (niin haluttaessa)
 • Etäpäivät ja niiden seuranta
 • Työajat ja tehtäväajat ovat erillisiä
 • Työ- ja tehtäväaikoja voidaan verrata keskenään
 • Liukuma- ja ylityöseuranta
 • Lomailmoitukset ja lomien hyväksymiset
 • Lomien ja vapaiden hallinta
 • Koulutukset ja koulutusajat
 • HR-rajapinta Mepcoon (työajat, poissaolot, lomat)
 • Asiakastietojen ylläpito
  • Toimiala
  • Liikevaihto
  • Henkilöstön määrä
  • Muistiinpanot
  • Vastuuhenkilöt
  • jne.
 • Yhteyshenkilöiden hallinta
 • Myynnin tehtävät
 • Myynnin muistiinpanot
 • Myyntitapahtumien historiatiedot
 • Asiakkaiden siirtäminen tuotantoon
 • Tarjoustekstien hallinta
  • Tekstit toimivat uusien tarjouksien pohjana
  • Tarjouskohtaisesti muokattavissa
 • Tarjottavat palvelut
  • Kirjanpito
  • Palkanlaskenta
  • Muut palvelut
 • Kuukausi- ja vuosiveloitukset
  • Palvelupaketit
  • Ohjelmistokulut
 • Palveluiden avaaminen
 • Tarjouksen PDF-tuloste
  • Tilitoimiston omalla värityksellä
  • Tarjoukset jäävät automaattisesti talteen
 • Tarjouskannan seuranta
  • Toimistoittain / koko yritys
  • Myyjittäin
 • Väärinkäytösepäilyiden ym. ilmoittamiseen yritysjohdolle
 • Ilmoitukset tehdään täysin anonyymisti
 • Sisäiseen ja ulkoiseen ilmoittamiseen
 • Ilmoitusten käsittely ja seuranta
 • Avattavissa tilitoimiston asiakkaille, jolloin tilitoimisto saa laskutuspalkkion
 • Asiakkaille avaaminen vie noin minuutin asiakasta kohden
 • Rajoittamaton määrä toimistoja (toimipaikkoja)
 • Toimistotyypit ovat tilitoimisto, tilintarkastus ja myynti
 • Yrityksellä voi olla käytössään eri toimistotyyppejä
 • Henkilöille voidaan antaa oikeuksia useisiin toimistoihin
 • Tehtäviä (sis. tuuraukset) voi jakaa ja tehdä toimistolta toiselle
 • Käyttäjien työ- ja tehtäväaikakellot
 • Koulutusrekisteri
 • Tehtävä- ja lomakalenterit (käyttäjä- ja toimistokohtaiset)
 • Ohjelma on avattavissa asiakkaille
 • Ohjelma mukautuu yrityksen toimintatapoihin (yrityskohtaiset valinnat)
 • Kaksivaiheinen todennus

 

Ei pelkkää tunti- ja tehtäväkirjausta, vaan oikeaa toiminnanohjausta

 

Innox Toiminnanohjaus on paljon enemmän kuin tunti- ja tehtäväkirjauksiin perustuvat ohjelmat, sillä se on kehitetty tilitoimistojen ja tilintarkastajien toiminnan kattavaksi kokonaisuudeksi.