Skip to content

MONIPUOLISET OMINAISUUDET
TILITOIMISTOILLE JA TILINTARKASTAJILLE

Innox Toiminnanohjaus ominaisuuksia

Helppokäyttöisin ja monipuolisin toiminnanohjaus taloushallintoalan ammattilaisille.

Ei pelkkää tunti- ja tehtäväkirjausta, vaan oikeaa toiminnanohjausta:

 • Asiakkaiden perustiedot ja yhteyshenkilöt
 • Sovitut palvelut
 • Käytettävät ohjelmat
 • Vastuuhenkilöt (mm. kirjanpitäjä, palkanlaskija, reskontra)
 • Tilintarkastajat
 • Palvelu- ja lisenssimaksut
 • Ilmoitusjaksotiedot
 • Muistiinpanot ja laskutusohjeet
 • Vakuutukset
 • Tiedostot
 • Tilinpäätöstiedot
 • Osake- ja osakasluettelot
 • Asiakkaiden tunnistamisen dokumentointi
 • Tosiasialliset edunsaajat
 • Riskiarviot
 • Omat asiakkaat -listaus kirjanpitäjille ja palkanlaskijoille
 • Monipuoliset asiakaslistaukset
 • Kerta- ja toistuvat tehtävät
 • Lisätehtävät
 • Tehtävien massaluonti
 • Uuden tehtävän luonti useammalle/kaikille asiakkaille
 • Tehtäväaikojen kellotukset (käytetty aika)
 • Materiaalien tilanne & saapumiset
 • Tehtävien pikakuittaus
 • Tehtävien tuuraukset ja automaattiset palautukset
 • Tehtävien siirtäminen toisille henkilöille
 • Muistiinpanot
 • Tehtävään voi osallistua useita henkilöitä
 • Tehtäväkohtaiset ohjeet (yritys-, toimisto- ja asiakaskohtaisesti)
 • Tehtäväkalenteri
 • Monipuoliset tehtävälistaukset
 • Tehtävien historiatiedot (muutokset)
 • Veloitusmäärän automatiikka (niin haluttaessa)
  - tuntiveloitteisten laskutettava määrä
  - automaattiset pyöristykset (säädettävissä)
 • Automaattisesti muodostuvat yritys- ja toimistotiimit
 • Vapaasti muodostettavat tiimit
 • Tiimin jäsenet voivat olla eri toimistoista
 • Tehtävien kohdistus tiimeille
 • Oletus, jossa käyttäjän ja ilman vastuuhenkilöä olevat tehtävät
 • Asiakkaat ja omat tehtävät
 • Omat tehtävät
 • Omat tehtävät materiaalin saapumisjärjestyksessä
 • Toimiston tehtävät
 • Tehtäväkalenteri
 • Tilanne nyt näkymä (johdolle)
  - Ohjelmaan kirjautuneet
  - Kuka tekee, mitä tekee ja kenelle?
 • Tietolaatikot valittavissa näkyville rooleittain ja henkilöittäin
 • Ajankohtainen tiedote
 • Tehtävät tänään (henkilökohtainen)
 • Tehtäväaikojen kellotukset tänään (henkilökohtainen)
 • Henkilön liukumatilanne (henkilökohtainen)
 • Ohjelmaan kirjautuneet henkilöt (johdolle)
 • Tehtäviin kellottavat henkilöt (johdolle)
 • Toimiston liukumatilanne (johdolle)
 • Odottavat lomailmoitukset (johdolle)
 • Laskutettavaa (johdolle)
 • Kuluvan kuukauden laskutus (johdolle)
 • Laskutusaste ja vertailu edelliseen kuukauteen (johdolle)
 • Keskituntihinta ja vertailu edelliseen kuukauteen (johdolle)
 • Tietolaatikoista pääsee asiaan liittyvään raporttiin/toimintoon
 • Kuukausittain/vuosittain veloitettavien kiinteiden maksujen hallintaan
 • Soveltuu hyvin esim. lisenssimaksujen hallintaan ja laskuttamiseen
 • Omakustannushinnat määriteltävissä kannattavuusseurantaa varten
 • Palvelumaksut nousevat automaattisesti laskutukseen
 • Palvelumaksuille tulee automaattinen kuukausitieto (esim. 11/2019)
 • Kiinteähintaisten kuukausimaksujen hallintaan
 • Palvelupaketteihin määritellään toistuvat tehtävät
 • Tehtävät voidaan jakaa usealle tekijälle
 • Palvelupakettien sisällön ja hinnan saa määriteltyä asiakaskohtaisesti
 • Asiakkaalle voi olla useampia palvelupaketteja (kirjanpito, palkanmaksu yms.)
 • Tehtävät kohdistetaan paketteihin kuukausittain (kannattavuusseuranta)
 • Palvelupaketit nousevat laskutukseen automaattisesti
 • Palvelupaketeille tulee automaattinen kuukausitieto (esim. 11/2019)
 • Palvelupaketeista saadaan tarkkaa kannattavuustietoa kuukausitasolla
 • Palvelupakettien laskutus jaetaan niiden tehtäviin osallistuneiden kesken
 • Palvelupaketeille on myös omat kannattavuusraportit
 • Projektien hallinta
 • Tehtävien kohdistaminen projekteihin
 • Projektien kannattavuusseuranta
 • Mahdollisuus projektikohtaiseen laskutukseen
 • Asiakaskohtaiset kausivaihtelut saadaan huomioitua
 • Tehtävien työtilanne (suunniteltu, tehty, tekemättä)
 • Tehtävien historiatiedot (suunniteltu/toteutunut)
 • Ei laskutettavat työt ovat mukana
 • Raportit saadaan
  - henkilöittäin
  - tiimeittäin
  - asiakkaittain
  - toimistoittain
  - koko yrityksestä
 • Resurssitarpeet nähdään vuosi eteenpäin
 • Historiatiedot auttavat pitämään työnsuunnittelun realistisena
 • Neljä hinnoittelutasoa
  - yrityksen hinnasto (tuoterekisteri)
  - toimistokohtainen hinnoittelu
  - asiakaskohtaiset hinnat
  - tehtäväkohtaisesti määriteltävät hinnat
 • Toistuvien palvelumaksujen asiakaskohtainen hinnoittelu
 • Palvelupakettien asiakaskohtainen hinnoittelu
 • Useita eri tapoja hinnoitella palvelut, mm.
  - tuntiveloitus
  - tuntiveloitus ja viennit
  - kappaleveloitus
  - pakettihinnoittelu
 • Veloitustapoja voi olla samanaikaisesti useita käytössä
 • Tehtävistä muodostuu laskutustiedot automaattisesti
 • Palvelu- ja lisenssimaksut nousevat automaattisesti laskutukseen
 • Ennakkoasiakkaiden ja -maksujen hallinta
 • Asiakaskohtaiset laskutusohjeet näkyvät laskuttajalle
 • Edellisten laskujen pikakatselu laskuttaessa
 • Laskuttaessa näkyy asiakaskohtaiset tunnusluvut
  - tehtäville suunniteltu (h)
  - tehtäviin käytetty aikaa (h)
  - laskutetaan (h)
  - laskutus €/h
  - jne.
 • Laskutuksen asiakaskohtainen hyväksyminen
 • Laskutettavia tietoja on helppo muokata laskuttaessa
 • Laskutuksen massaluonti
 • Toimitusasiakkuudet ja koontilaskutus
  - esim. taloyhtiöiden laskut isännöintiyritykselle
  - käytettävän laskutusrajapinnan mukaan
  - toimii mm. seuraavissa: Asteri, Fennoa, Fivaldi ja Maestro
 • Laskutus siirretään rajapintojen kautta laskuttaviin ohjelmiin
  - katso laskutusrajapinnat ja -integraatiot
 • Asteri
 • DL Software
 • EmCe
 • Fennoa (API)
 • Fivaldi
 • Heeros Venda (REST API)
 • Kivalta
 • Lemonsoft
 • Laskumaatti
 • Maestro
 • NetBaron
 • Netvisor (API)
 • ProCountor (API ja perinteinen)
 • Sonet
 • Tikon
 • Western System
 • Finvoice, joka toimii rajapintana useisiin eri taloushallinnon ohjelmiin
 • Vakiomuotoinen tiedostopaketti, jolla tiedot siirretään eri BI-sovelluksiin
 • Asiakas voi valita tiedoista ne, joita haluaa hyödyntää
 • Fuusor
 • API-rajapinta
 • FTP-rajapinta
 • Asiakkattain
 • Henkilöittäin
 • Tuoteryhmittäin
 • Toimialoittain
 • Toimistoittain
 • Koko yritys
 • Raportteja voi muodostaa em. valintoja yhdistelemällä
 • Raporteista näkee myös laskutettuihin tehtäviin käytetyn työajan
 • Yksittäisen tehtävän laskutus jakautuu eri henkilöille tehtäväaikojen mukaisesti
 • Palvelupakettien laskutus jakautuu eri henkilöille tehtäväaikojen mukaisesti
 • Tilanne nyt raportti
  - kuka tekee mitä tehtävää ja kenelle
  - henkilöiden edelliset tehtävät
  - henkilöt, jotka ovat töissä/poissa
  - henkilöiden edelliset kirjautumisajat
 • Tehtävät tänään -raportti
 • Tehtävät listaukset
  - henkilöittäin
  - asiakkaittain
  - tehtävittäin
  - tuoteryhmittäin
 • Tehtävien materiaalitilanne
 • Tehtävien tuuraukset
 • Tehtäväaikojen kellotukset henkilöittäin/asiakkattain
 • Omat kellotukset (käyttäjäkohtainen)
 • Omat tehtävät (käyttäjäkohtainen)
 • Asiakaskannattavuusraportit (eri näkökulmia)
 • Palvelupakettien kannattavuus
 • Kannattavuus tuoteryhmittäin
 • Tehoraportit
  - työajan jakautuminen ja tehtäviin käytetty aika
  - tauot, sisäiset tehtävät, koulutukset ym. huomioidaan pois tehotunneista
  - työajan tehokkuus ja kannattavuus

  - käytettävissä olevat tehokkaat työtunnit
  - laskutus € / käytettävissä oleva teho- eli työtunti
 • Tuottavuusraportti henkilöittäin
 • Henkilökohtainen tuottavuusraportti (henkilöt näkevät vain oman)
 • Laskutuseurot jaetaan kellotusten mukaan, miten henkilöt ovat osallistuneet
  - palvelupakettien tehtävät
  - erikseen laskutettavat tehtävät
 • Asiakkaiden tunnistamisen dokumentointi
 • Tosiasiallisten edunsaajien dokumentointi
 • Asiakaskohtaiset riskiarviot
 • Automaattinen riskipisteytys
 • Riskiarvioraportti (asiakkaat toimistoittain / koko yritys)
 • Riskiarvioraportissa värikoodit asiakkaittain
 • Sähköiset asiakastiedotteet
 • Vakuutusten, yhtiömuotojen ym. tietojen hyödyntäminen lähetysvalinnoissa
 • Henkilöstötiedotteet
 • Osoitetarrojen pikatulostus (valmis 3x8 tarra-asettelu)
 • Henkilökohtaiset kuukausittaiset seurantalistat
 • Automaattiset työaikatiedot ohjelmaan kirjautumisista (niin haluttaessa)
 • Etäpäivät ja niiden seuranta
 • Työajat ja tehtäväajat ovat erillisiä
 • Työ- ja tehtäväaikoja voidaan verrata keskenään
 • Liukuma- ja ylityöseuranta
 • Lomailmoitukset ja lomien hyväksymiset
 • Lomien ja vapaiden hallinta
 • Koulutukset ja koulutusajat
 • HR-rajapinta Mepcoon (työajat, poissaolot, lomat)
 • Rajoittamaton määrä toimistoja
 • Toimistotyypit ovat tilitoimisto, tilintarkastus ja myynti
 • Yrityksellä voi olla käytössään eri toimistotyyppejä
 • Henkilöille voidaan antaa oikeuksia useisiin toimistoihin
 • Tehtäviä (sis. tuuraukset) voi jakaa ja tehdä toimistolta toiselle
 • Asiakastietojen ylläpito
  - toimiala
  - liikevaihto
  - henkilöstön määrä
  - muistiinpanot
  - vastuuhenkilöt
  - jne.
 • Yhteyshenkilöiden hallinta
 • Myynnin tehtävät
 • Myynnin muistiinpanot
 • Myyntitapahtumien historiatiedot
 • Asiakkaiden siirtäminen tuotantoon
 • Koulutusrekisteri
 • Tehtävä- ja lomakalenterit (käyttäjä- ja toimistokohtaiset)
 • Ohjelma on avattavissa asiakkaille
 • Ohjelma mukautuu yrityksen toimintatapoihin (yrityskohtaiset valinnat)

 

Ei pelkkää tunti- ja tehtäväkirjausta, vaan oikeaa toiminnanohjausta

 

Innox Toiminnanohjaus on paljon enemmän kuin tunti- ja tehtäväkirjauksiin perustuvat ohjelmat, sillä se on kehitetty tilitoimistojen ja tilintarkastajien toiminnan kattavaksi kokonaisuudeksi.