Skip to content

Sähköiset tunnistamiset ja riskiarviot

Nyt asiakkaiden tunnistamiset ja riskiarviokyselyt onnistuvat helposti Visma Sign -rajapinnan avulla, jolloin asiakkaiden tunnistamisissa ja asiakaskohtaisissa riskiarvioissa tarvittavat allekirjoitukset jäävät talteen automaattisesti.

Asiakaskohtaisesti tehtävät sähköiset riskiarviokyselyt hoituvat helposti:

  1. Valitse henkilö, jolle riskiarviokysely lähetetään. Valitse Lähetä kysely.
  2. Asiakasyrityksen yhteyshenkilö saa pyynnön täyttää riskiarviokysely.
  3. Yhteyshenkilö täyttää riskiarviokyselyn Internet-selaimella.
  4. Yhteyshenkilö saa allekirjoituspyynnön (linkin) sähköpostiin.
  5. Yhteyshenkilö allekirjoittaa riskiarviokyselyn Visma Sign -palvelussa.
  6. Kirjanpitäjä tarkistaa, täydentää ja hyväksyy riskiarviokyselyn.

Käytettävyyttä parantaa se, että muistutukset riskiarviokyselyiden täyttämisistä ja tunnistautumispyynnöistä saadaan lähetettyä tilanneraporteista massana, jolloin vältytään yksittäisten muistutusten työläältä lähettämiseltä.

Hyväksytty riskiarvio saa automaattisen riskipisteyksen ja on osa tilitoimiston riskiarvioraporttia. Tilitoimiston vastuuhenkilöt näkevät asiakaskohtaiset tilanteet liikennevaloin (vihreä, keltainen ja punainen), mitkä asiakkaat sisältävät riskejä. Myös tunnistetut saadaan tarkistettua raportista.

Riskiarvioraportin avulla on helppo seurata, keiden asiakkaiden tunnistamiset ja riskiarviot ovat tekemättä tai tehty, kuka ja milloin on ne tehnyt, sekä valvoa asiakaskohtaisesti riskitilannetta.

Helppoutta lisää se, että tunnistusdokumentit ja täytetyt riskiarviokyselyt jäävät automaattisesti talteen, ilman että allekirjoitettuja dokumentteja tarvitsee erikseen tallentaa ohjelmaan.