Skip to content

Tilitoimistojen Tarjouslaskenta

Innox Toiminnanohjauksen tarjouslaskenta perustuu tilitoimistossa käytettävään hinnastoon ja palvelupaketteihin. Myös ohjelmistokulut ja lisenssit saadaan huomioitua tarjouslaskennassa. Siksi Innox Tarjouslaskennalla saavutetaan käytössä olevaan hinnoitteluun perustuva realistinen lopputulos.

Käyttöönotto käy sujuvasti!

Tarjouslaskentaa käyttöönotettaessa tarvitsee määritellä vain tarjoustulosteessa käytettävät tarjouslauseet ja PDF-tulosteiden väritys eli ulkoasu, jonka jälkeen tarjouslaskenta on käyttövalmis.

Tarjouslaskenta perustuu todellisuuteen, eli toteutuneisiin hintoihin

Hinnasto, palvelupaketit, ohjelmistokulut yms. haetaan tuotantoympäristöstä, eli tilitoimiston toiminnanohjauksesta. Näin tarjouslaskennassa käytettävät laskentarivit (palvelut) ja niiden hinnoittelu pysyvät reaaliajassa ilman erillistä ylläpitoa. Luonnollisesti myös asiakaskohtaiset hinnat ja palvelut onnistuvat tarvittaessa.

Useampi toimistoisessa tilitoimistossa, joissa on erilaisia hinnoittelutapoja käyttäviä tulosyksiköitä eli toimistoja, laskennassa oleva asiakas kiinnitetään sille toimistolle, jonka asiakkaaksi se halutaan. Näin ohjelma tietää, minkä toimiston hinnoittelua tarjouslaskennassa käytetään.

Tarjouslaskennan tekeminen käy helposti

Tarjousta laskettaessa valitaan ne palvelut, palvelupaketit ja ohjelmistot, joita ollaan tarjoamassa, ja annetaan niille veloitusten taajuudet eli toistuvuudet. Näin saadaan kuukausi- ja vuosiveloitukset kohdalleen helposti. Kun palvelut toistuvuuksineen on valittu ja on tehty mahdolliset asiakaskohtaiset hintamuutokset, tarjous tarkistetaan koontinäkymässä, jossa nähdään yhdellä silmäyksellä kokonaisuus; kuukausi- ja vuosiveloitusten summat, erittely kirjanpidon ja palkanlaskennan kuluista, sekä ohjelmistoveloituksista.

Tarjous tilitoimiston omalla ulkoasulla

Tarjous saadaan tulostettua tilitoimiston ulkoasulla paperille ja PDF-tiedostoksi, jolloin tarjous saadaan asiakkaalle sähköisesti ja samalla tarjouksesta jää identtinen kopio tarjouslaskentaan ilman erillistä työtä.

Toiminnanohjauksen Myynnin eli myyntitoimiston, jonka osa tarjouslaskenta on, raporteista nähdään tarjouskanta myyjittäin. Myös lähiaikoina ratkeavat tarjoukset ym. tarvittavat tiedot saadaan helposti esille.

Innox Tarjouslaskenta perustuu tilitoimistojen päivittäiseen hinnoitteluun, joten sen avulla saadaan luotua tarkkoja ja realistisia tarjouksia.

Innox Myynti ja Tarjouslaskenta ovat kiinteä osa Innox Toiminnanohjausta, jonka kuukausiveloituksiin ne kuuluvat, joten Myynnin ja Tarjouslaskennan hyödyntäminen eivät aiheuta lisäkustannuksia ohjelmistokuluihin.