Skip to content

KÄYTÄNNÖLLISIÄ ETUJA
TALOUSHALLINNON AMMATTILAISILLE

Innox Toiminnanohjaus on monipuolinen, taloushallinnon ammattilaisille suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä, joka tuo useita etuja.

 • Asiakkaan tiedot ja tiedostot löytyvät yhdestä paikasta
 • Tilinpäätöstiedot, osakkeet ja osakkaat ym. tiedot löytyvät helposti
 • Palvelu- ja lisenssimaksujen hallinta ja laskutus helpottuvat
 • Asiakastiedottaminen helpottuu
 • Ennakkoasiakkaat ja -maksut pysyvät hallinnassa
 • Asiakkaiden tunnistamiset saadaan  dokumentoitua helposti
 • Asiakaskohtaiset riskiarviot ovat helppo tehdä
 • Sähköiset tunnistamiset ja riskiarviot säästävät aikaa
 • Tunnistamiset ja riskiarviot hoituvat helposti
 • Valmis kysymyspatteri, jota voi tarvittaessa muokata
 • Automaattiset riskipisteet
 • Riskiarviot ja tunnistamiset pysyvät tallessa ilman erillisiä toimenpiteitä
 • Riskiarvioraportista nähdään asiakaskohtainen tilanne
 • Tehtäväaikojen kellotukset tuottavat tarkkaa seurantatietoa
 • Tehtävien siirrot ja tuuraukset saadaan hoidettua helposti
 • Kiinteähintaisten pakettien tehtävät pysyvät hallinnassa
 • Tehtäviin voi kellottaa tehtäväaikaa useampi henkilö samanaikaisesti
 • Uusien asiakkaiden vastaanotto ja palveluiden aloittaminen helpottuvat
 • Yritysjohto ja esimiehet saavat reaaliaikaisen kokonaiskuvan työtilanteesta
 • Tulevat tehtävät ja niihin suunnitellut tehtäväajat näkyvät 12 kk eteenpäin
 • Useita näkökulmia; henkilöittäin, asiakkaittain, henkilöittäin per asiakas, jne.
 • Toteutuneiden tehtävien suunniteltu/tehty tiedot auttavat suunnittelussa
 • Kausivaihtelut nähdään helposti
 • Tuleva resurssitarve saadaan helposti selville
 • Hinnoittelu on helppo pitää kilpailijoista poikkeavana
 • Hinnoittelu saadaan mukautettua asiakaskohtaisiin tarpeisiin
 • Tilitoimistolla voi olla käytössään erilaisia hinnoittelumekanismeja
 • Asiakaskohtaiset hinnat pysyvät paremmin hallinnassa
 • Hinnoittelun avulla saa toimintaa kehitettyä kannattavammaksi
 • Tehtävistä muodostuu laskutustiedot automaattisesti
 • Kaikki tehtävät tulevat laskutettua
 • Tehtävien laskutus tarkentuu
 • Laskutus vie vähemmän työaikaa
 • Laskutusta voi tehdä useampi henkilö samanaikaisesti
 • Asiakaskannattavuudesta saadaan tarkempaa tietoa
 • Kannattavuusseuranta monipuolistuu, valittavana erilaisia näkökulmia
 • Tehoraporteista saa tarkan suoritusaikojen vertailun laskutukseen nähden
 • Henkilöstön tuottavuutta saadaan seurattua helposti
 • Tilanne nyt -raportti pitää esimiehet tilanteen tasalla
 • Automaattisilla kirjauksilla työajanseuranta käy lähes huomaamattomasti
 • Lakisääteiset työaikaseurannan vaatimukset täyttyvät
 • Työaikatiedot ovat helposti saatavilla ja aina ajan tasalla
 • Liukumatilannetta voi seurata reaaliaikaisesti
 • Lomien ja vapaiden hallinta helpottuvat
 • Tehtäväaikoja voidaan vertailla työaikaan
 • Asiakastietoihin saadaan talletettua tilitoimiston tarvitsemia tiedostoja
 • Tiedostojen jakaminen asiakkaille onnistuu helposti
 • Ohjelma luo automaattisesti samanlaiset tiedostokansiot jokaiselle asiakkaalle
 • Asiakkaiden yhteyshenkilöille voidaan antaa erilaisia käyttöoikeuksia
 • Henkilöstölle saadaan tiedotteet etusivulle
 • Asiakkaille saadaan lähetettyä sähköpostitiedotteet helposti
 • Lähetetyt asiakastiedotteet jäävät talteen
 • Aikaisemmin lähetettyjä tiedotteita voi hyödyntää uusien pohjana
 • Hinnoittelu saadaan pidettyä eri paikkakuntien / toimistojen mukaisina
 • Tehtäviä ja tuurauksia voidaan tehdä toimistojen kesken helposti
 • Tiimeihin voi kuulua eri toimistoissa olevia henkilöitä
 • Laskutus ja seuranta saadaan toimipiste- ja osastokohtaisesti
 • Henkilöstötiedotteet pysyvät tallessa ja helposti löydettävissä
 • Työhön perehdyttäminen helpottuu
 • Koulutusrekisteristä saadaan vuosittaiset koulutusajat
 • Yrityksen toiminta on paremmin ohjattavissa
 • Yrityksen operatiivinen toiminta tulee varmistettua