Skip to content

KÄYTÄNNÖLLISIÄ ETUJA
TALOUSHALLINNON AMMATTILAISILLE

Innox Toiminnanohjaus on monipuolinen, taloushallinnon ammattilaisille suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä, joka tuo useita etuja.

 • Asiakkuuksien hallinta
 • Asiakkaiden tunnistamiset ja riskiarviot
 • Tarjouslaskenta & myynnin hallinta
 • Tehtävien hallinta
 • Työaikaseuranta
 • Työnsuunnittelu
 • Kannattavuusseuranta
 • Sähköinen tiedottaminen
 • Tiedostojako asiakkaille
 • Muistilaput
 • Whistle-ilmoituskanava
 • Käyttäjäkohtainen selkeä lista tehtävistä töistä
  • Tehtäväkohtaiset ohjeet
  • Asiakaskohtaiset ohjeet
 • Asiakkuuksiin liittyvät tiedot saatavilla
 • Työaikaseuranta toimii myös etänä
 • Laskutus onnistuu kuten toimistoltakin
 • Tilanne nyt -raportti esimiehille
  • Kuka tekee, mitä tekee, kenelle tekee?
  • Edelliset tehtävät
  • Kirjautumisajat
 • Asiakkaan tiedot ja tiedostot löytyvät yhdestä paikasta
 • Tilinpäätöstiedot, osakkeet ja osakkaat ym. tiedot löytyvät helposti
 • Palvelu- ja lisenssimaksujen hallinta ja laskutus helpottuvat
 • Asiakastiedottaminen helpottuu
 • Ennakkoasiakkaat ja -maksut pysyvät hallinnassa
 • Asiakkaiden tunnistamiset saadaan  dokumentoitua helposti
 • Asiakaskohtaiset riskiarviot ovat helppo tehdä
 • Valtuutuksien hallinta helpottuu
 • Valtuutukset saadaan asiakastietoihin talteen
 • Voimassaoloajat ovat helppo tarkistaa
 • Valtuutusraportti näyttää asiakaskohtaisen tilanteen
 • Sähköiset tunnistamiset ja riskiarviot säästävät aikaa
 • Tunnistamiset ja riskiarviot hoituvat helposti
 • Valmis kysymyspatteri, jota voi tarvittaessa muokata
 • Automaattiset riskipisteet
 • Riskiarviot ja tunnistamiset pysyvät tallessa ilman erillisiä toimenpiteitä
 • Henkilöiden ja yritysten tarkistaminen hoituu yhdellä klikkauksella
  (EU:n pakotelista sekä KRP:n jäädytyslista)
 • Riskiarvioraportista nähdään yhdellä silmäyksellä riskitilanne
  • Mitkä asiakkaat ovat tarkistettu ja mitkä ei
  • Henkilöiden tunnistamiset
  • Asiakaskohtaiset riskipisteet
  • EU:n pakotelistalta tarkistamisen tilanne (henkilöt ja yritykset)
  • KRP:n jäädytyslistalta tarkistamisen tilanne (henkilöt ja yritykset)
 • Tehtäväaikojen kellotukset tuottavat tarkkaa seurantatietoa
 • Tehtävien siirrot ja tuuraukset saadaan hoidettua helposti
 • Kiinteähintaisten pakettien tehtävät pysyvät hallinnassa
 • Tehtäviin voi kellottaa tehtäväaikaa useampi henkilö samanaikaisesti
 • Uusien asiakkaiden vastaanotto ja palveluiden aloittaminen helpottuvat
 • Yritysjohto ja esimiehet saavat reaaliaikaisen kokonaiskuvan työtilanteesta
 • Muistettavat asiat saadaan helposti talteen ja esille
 • Muistilappuja voi lisätä myös muille henkilöille
 • Uusi muistilappu saadaan lisättyä kerralla kaikille toimiston ihmisille
 • Muistilaput helpottavat pikkuasioiden tiedottamisessa
 • Värit helpottavat muistettavien asioiden ryhmittelyä
 • Tulevat tehtävät ja niihin suunnitellut tehtäväajat näkyvät 12 kk eteenpäin
 • Useita näkökulmia; henkilöittäin, asiakkaittain, henkilöittäin per asiakas, jne.
 • Toteutuneiden tehtävien suunniteltu/tehty tiedot auttavat suunnittelussa
 • Kausivaihtelut nähdään helposti
 • Tuleva resurssitarve saadaan helposti selville
 • Hinnoittelu helpottuu ja vie vähemmän aikaa
 • Asiakaskohtaiset hinnat pysyvät paremmin hallinnassa
 • Hinnoitteluperusteet saadaan mukautettua asiakaskohtaisesti
 • Samanaikaisesti voi olla käytössä useita erilaisia hinnoittelutapoja
 • Hinnankorotukset hoituvat helposti
 • Hinnoittelu pysyy hallinnassa (ohjattavuus -> kannattavuus)
 • Tehtävistä muodostuu laskutustiedot automaattisesti
 • Kaikki tehtävät tulevat laskutettua
 • Tehtävien laskutus tarkentuu
 • Laskutusaste nousee
 • Laskutus vie vähemmän työaikaa
 • Laskutusta voi tehdä samanaikaisesti useampi henkilö
 • Asiakaskannattavuudesta saadaan tarkempaa tietoa
 • Kannattavuusseuranta monipuolistuu, valittavana erilaisia näkökulmia
 • Tehoraporteista saa tarkan suoritusaikojen vertailun laskutukseen nähden
 • Henkilöstön tuottavuutta saadaan seurattua helposti
 • Tilanne nyt -raportti pitää esimiehet tilanteen tasalla
 • Automaattisilla kirjauksilla työajanseuranta käy lähes huomaamattomasti
 • Lakisääteiset työaikaseurannan vaatimukset täyttyvät
 • Työaikatiedot ovat helposti saatavilla ja aina ajan tasalla
 • Liukumatilannetta voi seurata reaaliaikaisesti
 • Lomien ja vapaiden hallinta helpottuvat
 • Tehtäväaikoja voidaan vertailla työaikaan
 • Asiakastietoihin saadaan talletettua tilitoimiston tarvitsemia tiedostoja
 • Tiedostojen jakaminen asiakkaille onnistuu helposti
 • Ohjelma luo automaattisesti samanlaiset tiedostokansiot jokaiselle asiakkaalle
 • Asiakkaiden yhteyshenkilöille voidaan antaa erilaisia käyttöoikeuksia
 • Henkilöstölle saadaan tiedotteet etusivulle
 • Toisille henkilöille luotavat muistilaput tehostavat tiedonkulkua
 • Asiakkaille saadaan lähetettyä sähköpostitiedotteet helposti
  • Monipuoliset lähetysvalinnat tekevät viestien kohdistamisen helpoksi
 • Lähetetyt asiakastiedotteet jäävät talteen
 • Aikaisemmin lähetettyjä tiedotteita voi hyödyntää uusien pohjana
 • Hinnoittelu saadaan pidettyä eri paikkakuntien/toimistojen mukaisina
 • Tehtäviä ja tuurauksia voidaan tehdä toimistojen kesken
 • Toimistolta/yritykseltä toiselle tuotettavien palveluiden hallinta
  • Toimistojen väliset alihankintatyöt hallitaan ja laskutetaan helposti
  • Automaattinen laskutusrivien luonti säästää aikaa ja pitää laskutuksen tarkkana
  • Kustannus-/kannattavuusseuranta pysyy tarkkana
 • Tiimeihin voi kuulua eri toimistoissa olevia henkilöitä
 • Laskutus ja seuranta saadaan toimipiste- ja osastokohtaisesti
 • Henkilöstötiedotteet pysyvät tallessa ja helposti löydettävissä
 • Työhön perehdyttäminen helpottuu
 • Koulutusrekisteristä saadaan vuosittaiset koulutusajat
 • Yrityksen toiminta on paremmin ohjattavissa
 • Yrityksen operatiivinen toiminta tulee varmistettua