Skip to content

Uusi ominaisuus: Palvelupaketit

Palvelupaketit sisältävät yleensä useita kirjanpitoon tai palkanlaskentaan liittyviä tehtäviä, jotka laskutetaan yhtenä tuotteena eli palvelupakettina. Palvelupakettien hinnat voidaan määritellä myös asiakaskohtaisesti.

Asiakkaalle palvelupakettia lisättäessä valitaan siihen kuuluvat toistuvat tehtävät, jolloin tehtävät nousevat automaattisesti kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden työlistoille, ja niihin saadaan kellotettua tehtäväaikoja aloita/lopeta toiminnolla. Tehtävin suorittamiseen voi osallistua useampi henkilö samanaikaisesti.

Tehtäviä valmiiksi merkittäessä ne kohdistetaan halutulle kuukaudelle, jolloin saadaan tarkkaa kuukausittaista seurantatietoa. Tehtäviä voidaan kohdistaa myös jo laskutetuille palvelupaketeille, jolloin niiden seurantatiedot täydentyvät automaattisesti sitä mukaa kun niihin kuuluvia tehtäviä valmistuu. Palvelupakettiin kuuluvia tehtäviä on helppo merkitä myös erillisveloitettaviksi, jolloin valmiit tehtävät nousevat sovituin hinnoin laskutukseen.

Paketteihin kuuluville tehtäville voidaan antaa suunnitellut tehtäväajat, jolloin toteutuneen työmäärän vertailu suunniteltuun käy helposti.

Palvelupakettien kannattavuutta voidaan seurata usealla eri tavalla, kuten jo laskutusvaiheessa, kun ohjelma kertoo, paljon palvelupaketteihin on suunniteltu työaikaa ja paljon sitä kulunut.

Mikäli toteutunut aika ylittää suunnitellun, ohjelma varoittaa siitä!

Palvelupaketit tekevät kiinteiden kuukausimaksujen hallinnasta, laskuttamisesta ja kannattavuusseurannasta todella helppoa!

Lisätietoja antavat:

Kristiina Berg-Kosonen
044 260 4550, kristiina.berg-kosonen@innox.fi

Arto Kosonen
040 844 7854, arto.kosonen@innox.fi